MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC THÔNG MINH
Lượt truy cập
  • 13
  • 18731
  • 13,571,499

Điều khoản áp dụng

  01/06/2020

Điều khoản áp dụng

Quy chế Sàn giao dịch TMĐT mayinvanphong247.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch thương mại điện tử có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch thương mại điện tử và/hoặc website mayinvanphong247.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
Quy chế hoạt động sẽ được công ty cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT công ty chúng tôi.

Bình luận