MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC THÔNG MINH
Lượt truy cập
  • 13
  • 20770
  • 13,573,538

giải quyết khiếu nại

  01/06/2020
Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ gặp nhau bàn bạc giải quyết, biên bản họp thống nhất biện pháp giải quyết được coi như phụ lục hợp đồng để hai bên thực hiện. Nếu hai bên không thể tự giải quyết được thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc lên cơ quan tòa án có thẩm quyền giải quyết, phán quyết của toà án là ý kiến cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện, án phí do bên có lỗi phải chịu.
- Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này sẽ được các bên thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Bình luận